Maastricht, De Leim

Maastricht, De Leim

Algemeen

Herontwikkeling en uitbreiding van het wijkwinkelcentrum met appartementen.

Winkelcentrum De Leim functioneerde goed en bood ruimte voor uitbreiding. Gezien de ligging van het winkelcentrum in een druk winkelgebied was dit geen eenvoudige opgave. Er waren dan ook al meerdere pogingen daartoe van andere partijen gestrand. Naast het centrum werd door Top een leegstaand fabrieksgebouw verworven, waarmee de uitbreidingsruimte beschikbaar kwam. De mogelijkheden voor bevoorrading en parkeren dienden beter opgelost te worden. Dat gegeven vormde aanleiding om een integraal plan te ontwikkelen waarin uitbreiding, parkeren en logistiek logisch aan de bestaande winkels gekoppeld worden. De aankoop van de grond en het ontwikkelen van de appartementen is geschied in samenwerking met corporatie Maasvallei.

Plus Supermarkten fungeert als trekker met een nieuwe super van ruim 1.800 m2. Hema, Hans Anders, Big Bazar en Zeeman XL zijn nieuwe huurders van het complex. Het bestaande winkelcentrum is opnieuw ingedeeld en gerenoveerd. Op het centrale plein is een beeldbepalend nieuw horeca-paviljoen met terras gerealiseerd.

Belegger Noord-West Nederland BV participeert risicodragend in het project.

Start bouw: voorjaar 2013. De oplevering van het project vond in het najaar van 2014 plaats.

projectgegevens

Programma:

  • 5.500 m2 winkelruimte
  • 24 appartementen
  • ondergrondse parkeergarage met 107 parkeerplaatsen
Architect: N-Architecten
Belegger: Investeringsmij Noord-West Nederland BV
Investeringsvolume: circa € 17 mln
Projectmanagement: FiMek Estate

Download  PDF:
pdfDe_Leim_Maastricht_presentatie.pdf
pdfDagblad De Limburger: Het_sprookje_in_het_hart_van_Heer.pdf